Vestside af vejkiste - fra SV
.
Østside af vejkiste - fra SØ
.
Stensat nedløb - fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312848
Sted- og lokalitetsnummer
020212-140
Anlæg
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2015 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3128:48 Bro/vejkiste. Vejkiste, 2,5 x 1,6 m, sat i kløvet granit over Grønsø Å. Langs udløbet mod vest er siderne stensat med mindre sten.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"Stenkiste". Registrstorbemærkning, Steen T. F. Jensen 2015: Ifølge ortofotos er der gennem de sidste 10 år rodet godt rundt i området, så det ville være en god ide at tjekke om stenkisten stadigvæk findes.
2017
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiStenkiste ved Grønsø Å umiddelbart nord for Edelgaves bygninger. En overligger i stenkistens østside er tidligere skredet ud og er nu deponeret umiddelbart nordvest for kisten. I stenkisten indgår sten kløvet ved rillekløvning. Stenkisten har ifølge forvalteren (v. Edelgave siden 1964) tidligere været forsynet med et lukke af jern i østsiden, således at vandet i lavningen øst for kisten kunne opstemmes til en sø. I det mindste opdæmningen har iflg. Markbog 1682 senest været etableret 1682 (cf. B.Jørgensen 1990 s.57) - idet det i markbogen nævnte opdæmmede vandløb Ellebæk må formodes at være en ældre betegnelse for nuværende Grønsø Å.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links