Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37156
Sted- og lokalitetsnummer
080414-27
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1913 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst, men ejermeddelt til ejeren (Tommerup kommune) i 2006: Stenkiste. Stenkisten har to gennemløb. De er hver 7,2 m lange, 1,85 m brede og 1,2 m høje. Strømpillen er 1 m bred. Hver facade er 2,1 m høj og 10 m bred. Gennemløbets sider består af granitkvadrer sat i 3 skifter. Fløjmurene er vinkelstillede. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning. Under broen løber Holmehavebæk.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokalitet mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en bro , der foerer over Holmehave Baek. Broen er ombygget med betonsider i forhold til fredningsteksten

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links