Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Odder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281419
Sted- og lokalitetsnummer
150203-66
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1913 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejkiste. Vejkistens gennemløb er ca. 3 m langt i retningen øst-vest. Mod NV ca. 5 m. fra vejkisten, ligger en stor sten med kløvemærker, som formentlig oprindelig har hørt til vejkisten. Vejkisten er beliggende i privat løvskov. Gennem vejkisten løber en lille bæk. Over vejkisten fører en grusvej, som fortsat er i brug.

Undersøgelseshistorie

2008
Museal rekognoscering - Moesgård MuseumStenvejkiste. Uregistreret. Er fundet på baggrund af det tidligere Århus Amts registreringer. Stenkisten er meget sammenfalden. Omkring kisten ligger flere store løse sten, som stammer fra kisten. Bør restaureres. Kisten er ca. 3 m. lang og 1 m. bred. Omkring kisten ligger desuden opgravede jordbunker.Løs sten fra stenvejkisten
2014
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumVejkistens gennemløb er ca. 3 m langt i retningen øst-vest. Den vestlige ende er helt sammenskreden. Grus fra vejen ovenover er gledet ned i bækken. Pga. sammenstyrtning kan mål ikke angives. Den østlige ende er også næsten helt sammenskreden. Vejkistens åbning er til denne side 40 cm. bred og 20 cm. høj. Mod NV ca. 5 m. fra vejkisten, ligger en stor sten med kløvemærker, som formentlig oprindelig har hørt til vejkisten. Vejkisten er beliggende i privat løvskov. Gennem vejkisten løber en lille bæk. Over vejkisten fører en grusvej, som fortsat er i brug. Vejkisten er helt klart meget mere ødelagt end ved forrige tilsyn i 2008. Vejkisten bør restaureres før evt. fredning.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVejkiste.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links