Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370628
Sted- og lokalitetsnummer
200101-97
Anlæg
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkiste. Stenkistens gennemløb er mod nord 1,4 m bredt og mod syd 2,2 m. Gennem- løbet er 1,1 m højt og 6,6 m langt. Fang og slip er tilhuggede granitsten. Gennemløbets sider er tilhuggede granitsten lagt i 3 skifter og fuget med cementmørtel. Bunden er tilhuggede granitsten. Overliggerne er tilhuggede granitoverliggere 4,85 fra nord og betondæk mod syd. På stenkisten ligger et ca. 0,3 m tykt kørebanelag afsluttet med asfalt. Over stenkisten løber Folevej og gennem stenkisten løber Hornsbæk. Fredningen omfatter ikke betondækket mod syd og den moderne vejbelægning og autoværn.

Undersøgelseshistorie

1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkiste. Stenkistens gennemløb er mod nord 1,4m bredt og mod syd 2,2m. Gennemløbet er 1,1m højt og 6,6m langt. Fang og slip er tilhuggede granitsten. Gennemløbets sider er tilhuggede granitsten lagt i 3 skifter og fuget med cementmørtel. Bunden er tilhuggede granitsten. Overliggerne er tilhuggede granitoverliggere 4,85m fra nord og betondæk mod syd. På stenkisten ligger et ca. 0,3m tykt kørebanelag afsluttet med asfalt. Over stenkisten løber Folevej og gennem stenkisten løber Hornsbæk. Fredningen omfatter ikke betondækket mod syd og den moderne vejbelægning og autoværn.
1990
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 245/90, SNS 6111-0219. Sb. 20.01.01-97. Tinglysningsdokument samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 22/1 1990 på N02.
1990
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
1991
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 245/90, SNS 6111-0219- Sb. 20.01.01-97. Brev af d. 16/1 1990 ml. SNS, og N02. Vedr. tinglysning af en bro over Hornsbæk på matr. 98 (ud for 354 og 183) Fole Ejerlav, Fole Gram Kommune, Sønderjyllands Amt.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links