Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282924
Sted- og lokalitetsnummer
010411-53
Anlæg
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

I Kirkelte Hegn Stenkiste over Donse Å. Stenkisten er opført af delvis utilhugne granitsten. Den har to gennemløb, der er ca. 4,5 m lange. Hvert af gennem- løbene er ca. 45-50 cm brede. Afstanden fra åløbets bund til overliggerne er ca. 45 cm. Overliggerne er ca. 80 cm lange. Midterpillen er ca. 35 cm bred. Over overliggerne er 3 - 4 skifter af rå kampesten. Den samlede brokonstruk- tions bredde er ca. 4 m. Ovenævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres, ombygges eller på nogen anden måde beskadiges. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henkastes jord, sten, affald eller lignende i åløbet under stenkisten.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningStenkiste over Donse å. Stenkisten er opført af delvis utilhugne granitsten. Den har to gennemløb, der er ca. 4,5 m lange. Hvert af gennemløbene er ca. 45-50 cm brede. Afstanden fra åløbets bund til overliggerne er ca. 45 cm. Overliggerne er ca. 80 cm lange. Midterpillen er ca. 35 cm bred. Over overliggerne er 3-4 skifter af rå kampesten. Den samlede brokonstruktions bredde er ca. 4 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres, ombygges eller på nogen måde beskadiges. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henkastes jord, sten, affald eller lignende i åløbet under stenkisten.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links