Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2117116
Sted- og lokalitetsnummer
140115-265
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkiste. Stenkisten har 2 gennemløb. De er hver 4 m lange, 1 m høje og 1 m brede. Strømpillen er 0,8 m bred. Hver facade er 5 m bred og 1,5 m høj. Siderne består af råt tildannede granitblokke med kiler imellem. Overliggerne er råt tildannede granitbjælker. Hen over stenkisten fører en grusvej. Vejbelægningen består af et 30 cm tykt lag grus. Gennem stenkisten løber Sivested-Vedsø skelgrøft.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejkiste
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links