Stenkiste set fra sydvest
.
Detail at stenkiste, set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39157
Sted- og lokalitetsnummer
090428-54
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkiste. Stenkisten er 4-4,25 m lang. Mod syd er gennemløbet ca. 90 cm bredt, mod nord ca. 75 cm. Højden fra kanten af overlig- geren til bækkens bund er ca. 1 m. Stenkisten er opbygget af utilhuggede granitsten i 2 skifter, hvorover er anbragt en overligger. Stenkisten ligger i dyrket mark. Ovennævnte fortidsminde må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller henkast- ning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde for- styrres.

Undersøgelseshistorie

1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkisten i sig selv er ubeskadiget, men bækløbet er rørlagt fra et punkt ca 5 m S for kisten og herfra ledt V om denne. Stenkisten står altså nu tør, med delvis tilfyldt indre, og berøvet sin oprindelige funktion. Mål: 1x4,2x2 m. Bevoksning: 1988: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejkiste

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links