Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra SØ
.
Oversigt, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Uspecificeret fredning
Fredningsnummer
513431
Sted- og lokalitetsnummer
060107-145
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejkiste/Stenkiste. med 3 gennemløb. Facadens samlede mål er 6 m i bredden og, uden vejbelægningen, 1 m i højden. Stenkisten er 5,6 m lang og har 3 gennemløb. Både ved slug og ved afgang er en del sten væltede. Desuden er det midterste gennemløb ved afgang dækket af jord. Det S-ligste gennemløb er nu forsynet med cementrør.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links