Oversigt - fra S
.
Oversigt - fra NØ
.
Detailbillede af vejkistens nordlige side - fra S
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272929
Sted- og lokalitetsnummer
010108-80
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Vejkiste/stenkiste. Rest af en 3,5 m lang, 1,1 m bred og 0,4 m høj stenkiste, sat at kløvede og tilhuggede sten. Overliggerne mangler, og kun sidestenene, et skifte i højden - står tilbage på hver side af vandløbet - 1,1 m fra hinanden.

Undersøgelseshistorie

2002
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejkiste. Muligvis til at bortlede vand fra lystanlægget sb 47.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links