Gammel facade i nord set fra N
.
Gammel facade i nord set fra N
.
Gammel facade i nord set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221336
Sted- og lokalitetsnummer
140306-6
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkiste. Stenkistens sider består af kløvede kampesten i varierende størrelse med overliggere af granitbjælker. Gennemløbet er 1,0 m højt, 1,0 m bredt og 7 m langt. Facaden er ca. 1,25 m høj og 1,8 m bred. Stenkisten er forlænget ca. 4 m ved afgangen med en betonkonstruktion. Fredningen omfatter ikke ovennævnte betonkonstruktion og den moderne vejbelægning.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejkiste
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVejkiste.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links