Faktaboks

Kommune
Allerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292887
Sted- og lokalitetsnummer
010313-92
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1790 e.Kr. - 2011 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejkiste/stenkiste, om end det er et stendige den bærer på og ikke en vej.Hvor det rørlagte vandløb forlader marken og går under stendiget ind i skoven, findes en stenkiste. Stenkistens lysning måler 50 cm i bredden og 60 cm i højden. Den er sat af 2 skifer granitkvadre i højden, og dækket af 80 cm lange granitplanker. Stenkisten er, selv sagt, kun synlig fra skovsiden, altså fra V-siden.

Undersøgelseshistorie

1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links