På Vejle Sygehus undersøges en patient for lungekræft. Forskere på sygehuset tester tre undersøgelsesmetoder til lungevævsprøver. Her foretages skyllemetoden, en kikkertundersøgelse, af en patient.
.

Vejle Sygehus kan med sin beliggenhed på den nordlige bakkekam ses over det meste af byen. Det første sygehus på grunden blev opført i 1890 og er siden udbygget med mange nye bygninger, især i 1960’erne. Den høje tietagers sengebygning stod klar i 1974.

Vejle Sygehus kom i forbindelse med Strukturreformen fra 2007 under Region Syddanmark. I dag er det en del af Sygehus Lillebælt, der også omfatter Kolding Sygehus og Middelfart Sygehus. Dannelsen af Sygehus Lillebælt har betydet en vis specialisering af de tre sygehuse.

Vejle Sygehus har diagnostiske, medicinske og kirurgiske afdelinger, men samtidig et særligt fokus på kræftbehandling. Sygehuset blev landskendt for sin tilrettelæggelse af pakkeforløb for patienter med lungekræft. Pakkeforløb er i dag blevet standard over hele landet i behandlingen af alle kræftsygdomme, og de har betydet et kvalitetsløft for den danske kræftbehandling. Sygehuset blev af specialmediet Dagens Medicin i mange år kåret som det bedste mellemstore sygehus i Danmark. Det har også været kendt for en meget effektiv drift.

Den onkologiske afdeling tager sig af behandling af kræftpatienter. Samtidig er der en række støtteafdelinger som røntgenafdelingen samt patologiafdelingen, der foretager analyse af vævsprøver. Hvis det ikke er muligt at give yderligere behandling med henblik på helbredelse, tilbydes lindrende behandling på det palliative afsnit. Man kan også få genetisk rådgivning, hvis der er mistanke om et arveligt element.

Støtteafdelingerne foretager også undersøgelser for andre sygdomme end kræftsygdomme. Røntgenafdelingen foretager, ud over undersøgelser på indlagte og ambulante patienter, undersøgelser for de praktiserende læger. Man kan møde op uden tidsbestilling og få foretaget en række undersøgelser efter henvisning fra sin praktiserende læge eller speciallæge.

På sygehuset er der også kirurgiske afdelinger. De omfatter bl.a. urinvejskirurgi, mave- og tarmkirurgi, plastikkirurgi og ortopædkirurgi. I forbindelse med den ortopædkirurgiske afdeling er der en klinik for idræts- og motionsskader. Sygehuset har yderligere en stor øjenafdeling, der foretager både undersøgelser, medicinsk behandling og operationer på øjet for bl.a. grå stær.

Skadestuen er åben fra morgen til aften for henvendelser med akut opståede skader, og man kan blive behandlet ambulant eller under indlæggelse. Ud over patientbehandlingen er der på Vejle Sygehus uddannelse og forskning. Sygehuset havde i 2019 ca. 2.100 ansatte (omregnet til fuldtidsansatte).

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Vejle Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg