Skyttehusbugten er helt stille, og bebyggelsen Bølgen spejler sig i det klare vand. Bølgen er tegnet af Henning Larsen Architects. Hver bølge er ni etager høj og med 20 lejligheder i hver.
.
Fjordenhus i Vejle af kunstneren Olafur Elíasson blev indviet i 2018. Adgang til bygningen sker over en smal gangbro tegnet af landskabsarkitekt Günther Vogt. Stueetagen er i dobbelthøjde, og der er offentlig adgang fra morgen til midnat.
.
Gavlreklame på Sønderbrogade 32‑36 i Vejle for tyggegummi af mærket Dandy, der blev markedsført under sloganet »Dandy – kvikker bestandig«. Reklamen er fotograferet i ca. 1965, kort inden bygningen blev revet ned.
.

De fleste af Vejles historiske bygninger ligger på en banke. Den Smidtske Gård, Søndergade 14, fra 1799 er den eneste bevarede af de gamle gårde, og i dag rummer den restauranter. Vejle Rådhus er opført i 1879 i nygotisk stil med Carl Lendorf som arkitekt. Martin Nyrop har tegnet flere bygninger i nationalromantisk stil: Vejle Bank på Kirketorvet fra 1906 med vandkunsten foran fra 1915 samt Politigården på Blegbanken og Dommergården i Vedelsgade 1, som begge er opført i 1920.

Af tidstypiske bygningsværker fra århundredeskiftet ses fx Amtmandsboligen i nybarok ved kgl. bygningsinspektør Jens Vilhelm Petersen fra år 1900, der i dag er Stadsarkiv, samt Toldbygningen, Havnepladsen 1 fra 1909. Sct. Maria Hospital er opført som katolsk hospital i 1913 med Christof Hansen som arkitekt. En anden markant ejendom er Konsul Marius Windfeld-Hansens bolig, Havnegade 41 fra 1899 med S.F. Kühnel som arkitekt. Bygningen anvendes i dag til kontorer.

Vejle Vindmølle kan ses fra store dele af byen. Den blev opført i 1847 og genopført i 1890 efter en brand. I området omkring vindmøllen ligger villaer i Bedre Byggeskik. På Fredericiavej ligger Lido-bebyggelsen, der er det bedste eksempel på 1930’ernes funkis.

Der er sket en stor omdannelse af det centrale Vejle fra industriby til videns- og oplevelsesområde. Store virksomheder som C.M. Hess’ Jernstøberi, Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi og Tulip Slagterierne er lukket, og i stedet er ejendommene blevet brugt til nye formål. Vejle Byråd vedtog i 1997 som en af de første kommuner i Danmark en arkitekturpolitik, der skulle sikre en høj arkitektonisk kvalitet.

Det er kun få af Vejles gamle industribygninger, der er bevaret og har fået en ny anvendelse. Spinderihallerne i Spinderigade er omdannet til et stort innovationsmiljø for private firmaer og VejleMuseerne. De kulturhistoriske værdier er bevaret, og kombinationen af gammelt og nyt gør Spinderihallerne til en arkitektonisk oplevelse. Bygningen blev taget i brug i 2010. Schmidt Hammer Lassen Architects K/S har været arkitekt med Jeppe Aagaard Andersen som landskabsarkitekt. Kedelbygningen fik i 2015 påført nye bokse i cortenstål i facaden af Schmidt Hammer Lassen Architects. Mange af de gamle tekniske installationer er bevaret, og der er tilføjet et imponerende nyt trappeforløb. Farveriet er omdannet til et nyt e-sportscenter, og bygningen står helt rå med det gamle industripræg, der matcher miljøet med den nye teknologi og de unge, der dyrker sporten. Den blev taget i brug i 2019, og Vejle Kommune har været arkitekt.

Wittrups Tæppefabrik, Grejsdalsvej 224, ved Grejs Å har fået en ny funktion som boliger, hvor de tidligere industribygningers udtryk er ført med over i den nye anvendelse. Bygningerne er renoveret i 2004 med Prisme Arkitekter A/S.

Shoppingcenteret Bryggen er opført med brune stålfacader med store glaspartier mod Søndertorv, som med skrå linjeføringer skaber dynamik i byrummet. Det er bygget i 2008 med 3XN og Schmidt Hammer Lassen Architects som arkitekter.

De Fem Søstre på Åkæret har en stor skulpturel virkning med deres runde former. De hvide bygninger i beton med glasafskærmning ved terrasserne er enkle i udtrykket, og om natten står de som lysende skulpturer. De er opført i årene 2007‑16 og tegnet af Arkitema Architects K/S.

P-hus Tróndur ud mod Volmers Plads i Vejle er et eksempel på, at også et p-hus kan tilføre arkitektonisk kvalitet til et område. Den færøske kunstner Tróndur Patursson har udført en glasmosaik på over 300 m² på trappetårnet, der med stærke farver giver en smuk oplevelse både dag og nat. Det er opført i 2005 af Westergaard Arkitekter og Exners Tegnestue.

Det almene boligbyggeri

De almene boligforeninger har opført flere nye bebyggelser med store kvaliteter. AAB’s Sandegraven fra 2002 på Sofievej, tegnet af C.F. Møller, er elegante bygninger i otte etager, der ligger med skoven som baggrund. Juulsbjergparken på Skrænten i Bredballe er et eksempel på, at det almene byggeri kan tiltrække beboere, der kommer fra parcelhuse: Her har ØsterBo bygget bæredygtige terrassehuse i 2012, og i 2014 opførte samme boligforening HavneBo på Stævnen. Begge byggerier er tegnet af RAVN Arkitektur A/S. Domea opførte i 2013 et af tårnene i De Fem Søstre tegnet af Arkitema Architects K/S.

Finlandsparken på Finlandsvej er opført 1967‑71 og renoveret 2011‑13 med penthouselejligheder, og opholdsområderne har ligeledes gennemgået en vellykket renovering. Birch & Svenning har været arkitekt, og Schønherr A/S og Pluskontoret Arkitekter A/S har været landskabsarkitekter.

Fjordbyen

Fjordbyen ved lystbådehavnen er omdannet efter en helhedsplan, som Vejle Byråd vedtog i 2004. Nordkajen skal anvendes til byformål, mens området på Sydkajen fortsat skal fungere som erhvervshavn. Fjordbyen skal være offentlig tilgængelig, så borgerne kan få oplevelser med havnen, fjorden og det smukke landskab. Der er opført flere markante bygninger i området.

Vejle Kajakklub, Den Flydende Kajakklub, fra 2015 ligger som en flydende skulptur. Den er en arkitektonisk oplevelse med forskellige plateauer og trappeløb. Force4 Architects A/S har været arkitekt. Kanalfronten er opført i 2013 og tegnet af Arkitema Architects K/S. Husene ligger direkte op til den nye kanal med terrasser i nær kontakt til den offentlige promenade.

Klubøen fra 2014 ligger som en smuk port med et maritimt udtryk mellem by og fjord, og hele anlægget er enkelt og smukt bearbejdet. Fra taget er der en imponerende udsigt over lystbådehavnen og fjorden. Der er klublokaler og restaurant. Transform har været arkitekt.

Videre læsning

Læs mere om Vejle

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur