sf NV
.
sf NØ
.
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2503132
Sted- og lokalitetsnummer
180105-237
Anlæg
Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2015 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejvisersten. Firesidet vejvisersten ca. 1 m høj, hvoraf 0,7 m er synlig. På to af siderne står hhv. "Breing" (Brejning) og "Bölling".

Undersøgelseshistorie

2015
Uspecificeret museal aktivitet - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro KommuneVejvisersten med teksten "Breing" (Brejning) og teksten "Bölling" ?. Stenen står i nyanlagt anlæg med terrasser på østlige side af Skjernvej, syd for Brejningkrydset. Og lige syd for sogneskellet mellem Brejning og Hanning, hvilket vil sige, at den står i Hanning sogn. Hvordan stene er havnet her vides ikke - det er en nyopsætning.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen
2016
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenIfølge oplysning til museet i Holstebro stammer stenen fra omkring 1792, hvor amtmand Hansen i Ringkøbing lod opstille sognesten langs amtets hovedveje. Den pågældende sten blev sidenhen opsat i Knudsens Have i Bjrejning Krat, men i 2014-15 tilabgeført til sin oprindelige placering.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links