Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
430929
Sted- og lokalitetsnummer
220106-238
Anlæg
Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. vejsten. En opretstående firesidet, groft tilhugget granitsten, der måler ca. 85 cm over jordens overflade. Dens sidemål er ca. 28 x 30 cm. På den mod syd ven- dende side er indhugget følgende: APEN RADE 1788 Stenen står ved den østre side af den gamle oksevej ved Oksekær. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges, og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] NM 745/69. Sb. 22.01.06-238. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 25/9 1969 ml. Amtslandinspektørkontoret, Aabenraa, og NM. Ang. matrikulære oplysninger til udstedelse af fredningsdokumenter for følgende lokaliteter, hvor der findes historiske vejvisersten, amtskelsten, vildtbanesten, milepæle o.l.: 6) Oksekær, ved østsiden af gl. oksevej nær dennes udmunding i vej til Kliplev. Holbøl sogn. Vejvisersten. Se vedlagte situationsskitse.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen bemærkninger. Foto: S/H og F 03.10 fra SSV og 03.11 fra SV. 23.10.84: 4309:28 og 29: Stenene står som beskrevet. De skæmmes dog en del af langtidsparkerede landbrugsredskaber: Harve og plov. Foto: 001/02/02. CLM
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejmærke
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"BS 42-2: Vejvisersten v. Oksekær på asfalteret vejstump, Gl. kongevej og Ribevej til Åbenrå som krydser Hærvejen: Apenrade 1788."

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links