stenen set fra nord
.
stenen set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
410816
Sted- og lokalitetsnummer
220204-199
Anlæg
Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 14/3 1973. 15/6 1973, tilføjelse. Gl. vejvisersten. En opretstående, firesidet udkløvet granitsten, der måler ca. 140 cm over jordens overflade. Dens sidemål er ca. 35 x 35 cm. På dens sider er indhug- get følgende: (på vestsiden, under en krone): C 7 Weg nach Lygum Closter 1788 (på nordsiden): Weg nach Hadersleben (på østsiden): Weg nach Apenrade (på sydsiden): Weg nach Flens Burg und Sleswig Stenen står for enden af et stendige, i skellet mellem parcel 267/119 af Rise, matr.nr. 86 og Rise matr.nr. 261. ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges, og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke. Tilføjelse: "Stenen står ikke mellem mart.nr. 4 og 86, men i skellet mellem matr.nr. 261 og matr.nr. 86, begge af Rise ejerlav."

Undersøgelseshistorie

1969
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] NM 745/69. Sb. 22.02.04-199. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 25/9 1969 ml. Amtslandinspektørkontoret, Aabenraa, og NM. Ang. matrikulære oplysninger til udstedelse af fredningsdokumenter for følgende lokaliteter, hvor der findes historiske vejvisersten, amtskelsten, vildtbanesten, milepæle o.l.: 15) Rise. I vejkryds vest for kirken, vejvisersten. Se vedlagte situationsskitse og udsnit af kort 1:20.000.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVejviserstenen svarer til tidligere beskrivelse.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejmærke
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links