Bag store træer i det åbne, kystnære landskab ud til Ringkøbing Fjord ligger den bygningsfredede Velling Præstegård. Præstegården blev opført i 1832 af præsten C.F. Hassenfeldt. Som en af N.F.S. Grundtvigs tidligste tilhængere i det ellers rationalistiske og senere missionske Vestjylland fik Hassenfeldt banebrydende betydning for en anden af Grundtvigs disciple, Vilhelm Birkedal, da denne virkede ved borgerskolen i Ringkøbing. Af Vellings endnu i 1967 bevarede, firlængede, stråtækte præstegård står nu kun stuehuset tilbage. Det er markant med kraftigt betonede hjørnepilastre og halvrund kvist over indgangen, bygget i blank mur af egnens uensartede, mørkbrændte tegl, hvis farvespil fremhæves ved de hvidtede fuger. To stynede lindetræer står foran indgangen. En enklere sidelænge blev opført i traditionelle materialer og stilformer i 1990’erne. Det indre har stort set bevaret den oprindelige planløsning med flere gennemgående stuer og uudnyttet tagrum under det ubrudte, afvalmede stråtag.

Videre læsning

Læs mere om Præstegårde i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde