Den oprindelige Brønderslev Station fra 1871 var tegnet af N.P. Holsøe. I 1966 blev den revet ned og erstattet af byens nuværende station.
.

De første planer om en jernbane gennem Vendsyssel blev fremlagt i 1852, men først d. 24. april 1868 blev loven om et baneanlæg fra Nørresundby via Hjørring til Frederikshavn vedtaget. Bag anlæggelsen stod et konsortium under ledelse af baron G.A. Gedalia. Landskabet fordrede ikke større anlægsarbejder bortset fra nogle jordarbejder ved Tolne. Sandflugten skabte dog en del problemer og betød ofte ekstra gravearbejde. Banen blev indviet d. 15. august 1871 under overværelse af Christian 9. Det var første gang, at et dansk firma anlagde en jernbane herhjemme, hvilket vakte stor national begejstring. Anlægget gav konsortiet et pænt økonomisk overskud.

Der blev anlagt såvel stationer som trinbrætter på den 84,5 km lange, enkeltsporede jernbane. Nørresundby Station udgjordes af en genbrugt træbygning fra Fredericia Banegård, mens der blev opført værksted, remise m.m. i Frederikshavn. Her blev der senere også anlagt en havnebane. I den nuværende Brønderslev Kommune blev Vester Brønderslev Station det eneste stop på banen.

Der var etableret pontonbro over Limfjorden mellem Aalborg og Nørresundby i 1865, men kun for fodgængere og hestekøretøjer. Jernbanen indsatte derfor dampbåden S/S Lille Belt for at sejle passagerer og gods over fjorden, og der blev anlagt spor direkte ned til anløbsstederne.

Den 8. januar 1879 blev den første jernbanebro over Limfjorden åbnet, hvormed Vendsysselbanen fik forbindelse med jernbanerne i resten af Jylland. Broen var dengang et af de største og dyreste byggeprojekter i Danmark.

Banens drift og videre historie

Driften på Vendsysselbanen blev varetaget af De Jysk-Fyenske Jernbaner (JFJ), etableret af staten i 1867, efter at de oprindelige, engelske ejere af jernbanerne i resten af Jylland var gået konkurs. JFJ blev overtaget af det nydannede DSB i 1885.

Gennem årene har Vendsysselbanen haft såvel lokal som landsdækkende betydning, bl.a. med forbindelse til København. Fisk, fiskeprodukter og industrivarer har været blandt de vigtigste godsarter. Færgeforbindelserne til Sverige og Norge via Frederikshavn og Hirtshals har spillet en rolle for transittrafikken. Overførsel af jernbanevogne til Norge sluttede dog i 1996.

Vendsysselbanens vigtigste mellemstation er Hjørring, der desuden tjener som overgangsstation mellem DSB og Nordjyske Jernbaner A/S (NJ) (En sammenslutning i 2001 af A/S Hjørring Privatbaner og Skagensbanen A/S). NJ driver forbindelserne Hjørring-Hirtshals og Frederikshavn-Skagen. Siden 2008 har NJ i kraft af de to strækninger overtaget store dele af områdets passagertrafik. Godstrafikken, som især består af fisk og fiskemel fra Skagen, varetages også af NJ.

I Frederikshavn blev den gamle og dårligt beliggende banegård revet ned i 1979, og en ny blev opført få hundrede meter øst for den gamle. I 2002 åbnede Lindholm Station lidt nord for den tidligere Nørresundby Station, som blev nedlagt i 1972. Lindholm Station er i dag samtidig endestation for Aalborg Nærbane.

Brønderslev er en af de større mellemstationer på Vendsysselbanen. Den oprindelige stationsbygning var tegnet af N.P. Holsøe. For at undgå niveaugennemkørsel blev anlægget af en højbane vedtaget i 1944. Dette projekt stod først endelig færdigt i 1966 sammen med en ny, moderne stationsbygning.

Broen over Limfjorden er Vendsysselbanens svage punkt. Den nuværende bro blev påbegyndt i 1935 og indviet i 1938. Til bygningen af broen blev der ud over tre nye brofag genanvendt fem faste brofag og et klapfag fra broen ved Frederikssund på en del af den planlagte sjællandske midtbane.

Broen blev påsejlet i hhv. 1955, 1956, 2012 og 2016, og ved flere af uheldene måtte broen lukkes for trafik i et års tid. Som konsekvens af broens lukning var DSB i 2012 nødsaget til at udveksle materiel i Vendsyssel via jernbanefærgen Frederikshavn-Göteborg med efterfølgende kørsel gennem Sverige til København.

Brønderslev og Vendsysselbanen

Et IC4-tog passerer Vestergade, hvor en højbane tæt ved Brønderslev Station fører toget over hovedgaden.

.

Brønderslev er en af de større mellemstationer på Vendsysselbanen. Den oprindelige stationsbygning var tegnet af N.P. Holsøe. Vester Brønderslev var indtil åbningen af jernbanen i 1871 en mindre landsby, men med banens ankomst voksede en driftig handels- og industriby frem, der ændrede erhvervs- og befolkningsstrukturen radikalt.

Maskinfabrikken Pedershaab flyttede i 1886 til Vester Brønderslev og etablerede sig ved stationen, og i mange år var virksomheden afhængig af jernbaneforbindelsen til kunderne. Fra 1920’erne og frem til 1960’erne var virksomheden bl.a. kendt for produktion af rangertraktorer. Banen fik også betydning for virksomheder som andelsslagteriet samt betonvare- og tekstilindustrier, der fulgte i kølvandet på Vendsysselbanens anlæggelse.

For at undgå niveaugennemkørsel blev anlægget af en højbane vedtaget i 1944. Dette projekt stod først endelig færdigt i 1966, hvor tre kilometers højbane gennem Brønderslev og en ny, moderne stationsbygning tegnet af Statsbanernes Bygningstjeneste kunne tages i brug.

I 2017 er der fra Brønderslev Station InterCityLyn-forbindelser til Frederikshavn og København, og regionaltogforbindelser til Frederikshavn og Aalborg.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked