Den fredede Ventepose Mølle ligger i Bregninge Fredskov helt ned til stranden; vinkelret herpå ses stuehuset fra midten af 1800-tallet. Der er flere forklaringer på møllens navn. Det kan skyldes den tid, som bønderne måtte vente, hvis der ikke var vand nok i mølledammen til at få møllen til at male kornet. En anden forklaring er, at mølleren hejste en pose eller vimpel op i en stang for at signalere, at det nu var muligt at sejle ind til møllen, hvilket ofte skabte problemer pga. vandforholdene.
.

Tåsinge og andre øer, fx Langeland, er der kun små vandløb med en begrænset vandmængde, og det var ikke muligt at anlægge ret store vandmøller. Derfor fandtes der også flere vindmøller på øerne, før år 1800 var det stubmøller, men i løbet af 1800-tallet blev der bygget mange hollandske møller.

Ventepose Mølles historie går tilbage til 1600-tallet; det nuværende anlæg er fra ca. 1730, og den er blandt de ældst bevarede danske vandmøller. Den var en af flere små vandmøller under Valdemars SlotTåsinge. Den lå helt ud til Thurø Sund og kunne betjene tilsejlende kunder. Da Ventepose Mølle blev forsikret i 1877, fremgik det, at den var godt vedligeholdt, men at vandmængden var så ubetydelig, at der kun kunne males få timer dagligt. Den var dog i drift indtil 1934.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Møller