Knap 10 km vest for Ulfborg, nær Husby, ligger sommerhusområdet Vester Husby. I 1964 udformede Anne Marie Rubin en byplanvedtægt for det kommende sommerhusområde, som friholdt Græm Kær for udstykning og tillige sikrede udsyn mod Husby Klitplantage i nord og mod vest til klitterne, som skulle holdes fri for beplantning. Samtidig blev grundene store, 5.000 m², og bebyggelsen i områdets åbne del placeredes i særlige, smalle byggefelter. Vester Husby regnes for et af landets smukkeste sommerhusområder og har store naturmæssige og kulturhistoriske værdier.

Videre læsning

Læs mere om byer i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder