Vester Starup Kirkes interiør set fra vest.
.

Kirken, der ligger ud til hovedvej 30 mellem Esbjerg og Grindsted, rummer flere inventarstykker fra middelalder og renæssance. Foruden en sengotisk altertavle fra ca. 1520 er der opstillet træskulpturer fra slutningen af 1400-talllet af Jomfru Maria og bispehelgen Martin af Tours. Desuden har kirken et korbuekrucifiks fra ca. år 1500 og et renæssancepanel på altertavlens forside. Alterstager og prædikestol er fra kort efter Reformationen.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Varde Kommune

Se alle artikler om Kirker