Vester Vedsteds bygningsfredede stråtækte og hvidkalkede præstegård ligger umiddelbart op til kampestensdiget om kirken, som endnu i 1576 lå ved en vigtig ladeplads. Embedet blev indtil 1738 beklædt af præsterne i Ribe, hvorefter den lærde samler og historiker Peder Terpager udskilte det som selvstændigt kald for konrektor i Ribe Jens Vilhelmsen Høhne. Præstegården var oprindelig trelænget og var stærk forfalden, da den 1956‑57 blev gennemgribende renoveret ved arkitekt Mogens Meyling. Det var i realiteten en fuldstændig fornyelse af den gamle bygning til og med ydermurene af klægsten (ubrændte lersten) på en syld af marksten. Indvendig blev det gamle træværk dog bevaret.

Videre læsning

Læs mere om Præstegårde i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde