Vesterbo er en almennyttig boligbebyggelse i Værløse opført 1954‑59.

Boligbebyggelsen er tegnet af Hoff og Windinge med omgivelser af landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt. Som modvægt til det lange hus blev der i hele bygningens længde etableret en høj, skovagtig plantning af lærk, gran, hvidel og bøg. På bygningens anden side ligger et stort sydvendt areal, hvor det trods byggeriet lykkedes at bevare terrænet ud mod det grønne område som en svagt bølget grønning, der kontrasterer boligblokkens lange vandrette stræk.

Videre læsning

Læs mere om Værløses arkitektur

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur