Hotel Savoy på Vesterbrogade er opført 1906-07 og tegnet af Anton Rosen. Bygningen var den første i Danmark, der gjorde brug af curtain wall-konstruktionen, dvs. at facaden nærmest er sat på bygningen og således ikke er en del af den bærende konstruktion. Bygningen blev fredet i 1985.
.

Indre Vesterbro er domineret af karrébebyggelse, overvejende fra 1850’erne til ca. 1910, som typisk er opført i 4‑5 etager over en høj kælder. Bygninger fra 1850’erne er ofte i senklassicistisk stil, pudset og med et stringent facadeskema med horisontale linjer. Det ses på fx Vesterbrogade 72 fra 1853 og det fredede Vesterbro Apotek, Vesterbrogade 60 fra 1853, tegnet af P.C. Hagemann med tilhørende havehus og laboratoriebygning fra 1883.

Området ved Sorte Hest omfatter nogle af Vesterbros ældste bygninger fra 1700-tallet. Kendetegnende er den lavere randbebyggelse, der står i kontrast til den øvrige, høje bebyggelse. Syd herfor ligger Humleby, der er opført for arbejderne på Carlsberg i årene 1886‑91.

Mellem Vigerslev Allé og Enghavevej ligger Vestre Fængsel, der er tegnet af Ludvig Fenger og opført i perioden 1892‑95. Stilen er spartansk og enkel, i stram aksefast form, hvor hovedfløjen udgøres af en fireetagers korsbygning med panoptikonkorridorer. I 2013 fik fængslet en tilbygning af tegnestuen Erik Møller Arkitekter.

Kvarteret mellem Enghavevej, Sønder Boulevard og Ny Carlsbergvej er opført omkring 1916 efter en samlet plan af Ulrik Plesner og Aage Langeland Mathiesen og er et af de bedste eksempler på den nationalromantiske stil. Sønder Boulevard, som blev nyudformet 2005‑07 af arkitektfirmaet SLA, er en 1,5 km lang strækning tæt beplantet med forskellige træarter med formede felter til leg og ophold.

Øst for Kødbyen ligger Københavns Hovedbanegård, der er tegnet af Heinrich Wenck og opført 1904‑11 i historicistisk stil. Han tegnede også Centralpostbygningen syd for i nybarok indviet i 1912. Umiddelbart ved siden af ligger det fredede Hotel Astoria fra 1935, tegnet af Ole Falkentorp. Dets grovpudsede facade brydes af glaskarnappen på hotellets hovedindgang.

De nye bolig- og erhvervsområder

Ligesom de fleste andre bydele i Københavns Kommune er Vesterbro-Kongens Enghave også under forvandling. I forbindelse med byfornyelsen blev en del baggårde åbnet, og et eksempel på en særdeles vellykket omformning af et sådant lukket gårdanlæg er det store gårdrum med græsklædte bakker ved Absalonsgadekarréen, anlagt 1996‑2000 ved landskabsarkitekt Charlotte Skibsted.

Carlsbergområdet er i disse år ved at blive transformeret til et nyt kvarter, kaldet Carlsberg Byen.

Den svenske tegnestue tilhørende Gert Wingårdh har lavet helhedsplanen for Havneholmen. Aller Medias hovedkontor, der står som en spids ud i havnen, er tegnet af PLH Arkitekter A/S. På holmen ligger også den hvide bebyggelse af Lundgaard & Tranberg Arkitekter fra 2006‑09. Havneholmen er forbundet med Islands Brygge med Bryggebroen, tegnet af Dissing+Weitling Arkitektfirma A/S, fra 2006.

H.C. Ørsted Værkets ældste del er opført i 1918‑20 af Andreas Fussing, men udvidet og ombygget i 1924 og 1932 af Louis Hygom og Valdemar Schmidt. Værket ligger på Enghave Brygge, der er under kraftig udvikling. Helhedsplanen er tegnet af Gröning Arkitekter. De nyere etagebebyggelser i gule tegl forskyder fokus fra det mere rå industriområde til et mondænt boligområde.

Den hollandske tegnestue Soeters Van Eldonk Ponec Architecten udarbejdede i samarbejde med Arkitema Architects i 1999 en helhedsplan for Teglholmen og Sluseholmen, der var inspireret af Java Island i Amsterdam.

Videre læsning

Læs mere om Vesterbro-Kongens Enghave

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur