En lille humlebille kravler rundt mellem tidselblomster og æder nektar og pollen. Den 9‑12 mm store, iøjnefaldende bille indvandrede til Danmark i 1998, og i takt med den stadige mildning af klimaet har den spredt sig nordpå gennem landet. Selv om den på landsplan er forholdsvis sjælden, er den blevet et ret almindeligt syn mange steder i Aarhus, hvor man i sommermånederne bl.a. kan møde den på Vestereng samt på flere af byens kirkegårde.
.
I Vestereng står en forladt bænk og mennesketomme arealer i skarp kontrast til det tætbefolkede Aarhus, som omkranser det lille, bynære naturområde. Det forladte indtryk, som billedet antyder, må dog tilskrives tilfældighederne. Som regel er området velbesøgt af både vandrere og hundeluftere, der her må lade de firbenede løbe frit. På nogle af områdets nu nedlagte militære skydebaner er der desuden anlagt 17 beachvolleybaner, som tilsammen danner den populære Beach Park Aarhus.
.

I udkanten af Aarhus, mellem Skejby og Christiansbjerg, ligger det knap 60 ha store, varierede naturområde Vestereng. Navnet »Wester Enge« kan spores tilbage til 1683, hvor det for første gang optræder i den lokale markbog.

Frem til 1790’erne var Vestereng en indhegnet mark, og til brug i forbindelse med herregården Kærbygårds produktion opførte ejeren, Ancher Jørgen Secher, et par bygninger på arealet. Siden da har ejerskabet skiftet flere gange, indtil Aarhus Kommune købte området i 1939 og rev bygningerne ned. Byens garnison fik senere lov til at benytte Vestereng som eksercerplads og anlagde bl.a. en skydebane. Selv om militærets brug af området ophørte efter 1978, fortsatte militæret og private med at benytte skydebanen frem til 1987, herunder til afholdelse af flere nationale skydestævner. I dag er brugen af skydebanen forbeholdt Skydebaneforeningen Vestereng. I flere år blev Vestereng desuden udnyttet som koncert- og eventplads med plads til op mod 55.000 tilskuere. Nærheden til det nyopførte Skejby Sygehus samt klager over lydniveauet betød dog, at den sidste koncert blev afholdt i 2013.

I dag fremstår Vestereng som et bynært rekreativt naturområde med en mosaik af enge, moser, skove og småsøer. Desuden rummer området Aarhus Kommunes største sammenhængende overdrevsareal på ca. 18 ha. Dertil kommer en hundeskov, ligesom der i samarbejde med projektet Smag på Aarhus er blevet etableret en æblelund samt »Danmarks (måske) længste jordbærbed« langs den cykelsti, der går gennem området.

På trods af den bynære placering og områdets intensive brug huser Vestereng et rigt dyre- og planteliv, der tæller mere end 500 forskellige arter. Plantelivet præges af almindelige arter som aftenpragtstjerne, dagpragtstjerne, engbrandbæger, stor knopurt, hvid okseøje, gul snerre og hulkravet kodriver, men også sjældnere arter som håret viol og nøgleblomstret klokke er tidligere fundet her. Det ganske mangfoldige insektliv omfatter flere sjældne arter som bipelssvirreflue, gul dyndflue og sørgekåbe. Desuden er ret nyindvandrede arter som lille humlebille og lille rødøjet vandnymfe også dukket op i området. Blandt fuglene er der observeret omkring 90 forskellige arter. De omfatter især mange småfugle, der pga. det forskelligartede landskab er repræsenteret ved både have-, skov- og åbentlandsarter.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land