.
Licens: CC BY SA 2.0

Vestermariestenen 3 er en runesten fra ca. 1075-1125. Den blev fundet i 1875 som overgang over en lille bæk på Højlyngen tæt på Almindingen og Enesbjerg. I 1876 blev stenen flyttet til Vestermarie Kirkes kirkegård, hvor den fortsat er opbevaret i runestensanlægget sydvest for kirketårnet sammen med de fem øvrige Vestermariesten. Den øverste del af stenen er slået af og mangler. Stenen er restaureret i perioden 1986-1990. Før dette var bevaringstilstanden dårlig; der var åbne revnedannelser ved toppen i lagdelingen og begyndende afskalninger på indskriftsiden (forsiden). Indskriftfladen er eroderet. Stenen består af sandsten og er 107 cm høj, 80 cm bred og 11,5 cm dyb.

Inskriptionen, der er skrevet på olddansk og med runer fra sen vikingetid, lyder: "GillingR resþi ... [br]oþur sin. Guþ hialpi siol hans."

Oversat lyder indskriften: "Gilling rejste ... sin broder. Gud hjælpe hans sjæl."

Indskrifttypen følger den bornholmske hovedtype; rejserformel efterfulgt af sjæleformel. Personnavnet Gilling kendes i vestnordisk som mytisk navn, men er i øvrigt ubelagt.

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Bornholm Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links