Vestermariestenen 6 er en runesten fra ca. 1025-1125. Runestenen er fundet i 1888 i en gårdbygning tilhørende Vestergård, der ligger nær kirkegården. Stenen skal i 1820’erne være solgt ved offentlig auktion fra kirkegården. Den stod i en årrække vendt på hovedet på Vestermarie Kirkegård, og stykker var sat forkert sammen med cement. Efter nyrestaurering i perioden 1986-90 er den genopstillet retvendt i en stålkonstruktion i runestensanlægget sydvest for kirketårnet sammen med de øvrige fem Vestermariesten. Før restaureringen var bevaringstilstanden dårlig, dels pga. tidligere cementreparationer. Stenen består af sandsten og er 157 cm høj, 79 cm bred og 27 cm dyb.

Indskriften er for ødelagt til at kunne tolkes.

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Bornholm Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links