På Rughavevej i Viborg ligger Vestervang Kirke, der blev indviet i 1970. Interiøret er præget af Mogens Jørgensens store abstrakte glasmosaik, der oplyser hele kirken med sit raffinerede farvespil. Foran ses Helga og Bent Exners kors udført i rustent jern og 255 slebne bjergkrystaller.
.

I Viborgs nordvestlige del blev Vestervang Kirke indviet i 1970 efter tegning af Poul Erik Jensen og Henning Klok. Kirken og de tilstødende bygninger blev 2007‑08 ombygget og udvidet, således at kirkefløjen nu udgør sydlængen i et firfløjet anlæg, hvortil knytter sig en fritstående kampanile mod vest. Komplekset domineres af den markante kirkefløj, hvis form er inspireret af A-huset med hvidskurede teglmure og store, skiferbelagte tagflader. Det indre kendetegnes af den stejlt rejste og åbne tagstol og af Mogens Jørgensens glasmosaik, der udfylder hele den østre gavltrekant. Alter, døbefont og prædikestol er formet i bornholmsk granit, og over alteret hænger Helga og Bent Exners kors, der er udført i jern og bjergkrystaller.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirker