I Videbæk Anlæg i Videbæk ligger de to sammenbyggede museer Vestjyllands Kunstpavillon og Arne Haugen Sørensen Museum. De er tegnet af Tegnestuen Henning Larsen. Første del, Vestjyllands Kunstpavillon, blev indviet i 2012, mens museet åbnede i 2017.

I år 2000 var Henning Larsen, som var født uden for Videbæk i Opsund, blevet æresborger i Videbæk. I 2007 forærede han borgerforeningen sine tegninger til det, der siden blev til Kunstpavillonen. Idéen om en kunstbygning opstod i Videbæk Borgerforening, men først i 2011, efter en lang fundraisingperiode, kunne der holdes licitation på byggeriet. Det er Fonden Vestjyllands Kunstpavillon, der står for driften. Museet har fokus på tre områder: det lokale kunstliv, Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegns udstillinger samt udstillinger med samtidskunst. De tre opgaver løses på forskellige måder og med tre forskellige udstillingsprogrammer og ledelsesformer. Samtidig fungerer bygningerne som kulturhus med koncerter, foredrag og arrangementer. Driften sikres med frivilligt arbejde.

Efter en donation af 74 malerier og skulpturer af Arne Haugen Sørensen iværksattes projekteringen af Arne Haugen Sørensen Museum, der blev indviet i 2017.

Bygningen består af to kvadratiske former med facader, der bruger V’et som grafisk element. Mod søen ligger caféen, der svæver over vandet.

Henning Larsen forærede i 2007 Videbæk tegningerne til et udstillingssted, og siden har frivillige fået finansieret både Vestjyllands Kunstpavillon i 2012 og Arne Haugen Sørensen Museum i 2017. Det gennemgående mønster i facaden på begge bygninger spiller på V’et i Videbæk.

.

Videre læsning

Læs mere om kunstinstitutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Se alle artikler om Billedkunst