Den gamle stationsby Brabrand er i dag en del af Aarhus. Området fungerer fortrinsvis som et blandet boligområde, der spænder fra store villaer ned mod Brabrand Sø til det almene boligbyggeri Gellerupparken.
.

Landskabets hovedtræk i den vestlige del af Aarhus er den lange, øst-vestgående tunneldal, hvis flade bund kun ligger 1 m.o.h. og var havdækket i stenalderen. Nu rummer den Årslev Engsø, der blev genskabt i 2003. Fra den strømmer Århus Å gennem Brabrand Sø og slynger sig videre til midtbyen. På begge sider af dalen rejser morænelandet sig, men højest og stejlest på nordsiden, hvor Grimhøj når 91 m. Tættest på midtbyen ligger bebyggelsen samlet, men mod vest antager Brabrand fingerform, og syd for søerne ligger Stavtrup fysisk adskilt.

Hasle mod nordøst rummer boligområderne Møllevangen, Frydenlund, Finnebyen, Bispehaven, Herredsvang m.fl. På skråningen mellem Ringgaden og Ringvejen ligger de ældre parcelhuskvarterer Åbyhøj og Åby, og helt nede i dalbunden er Frich Jernstøberi og Maskinfabrik renoveret til en flot erhvervspark. Den indgår i Det Nye Brokvarter, et stort byfornyelsesområde, som strækker sig fra Åby Skole til Godsbanen.

Brabrand nord for søen var en landsby fra middelalderen, der fik station i 1862, sommervillaer og efterhånden helårspræg. Brabrands parcelhuskvarterer breder sig op ad skråningen og har to erhvervsbælter, et smalt nord for Silkeborgvej og et bredt ved Edwin Rahrs Vej. Nord herfor danner Skjoldhøjkilen en grøn adskillelse mellem Brabrand og Skjoldhøjparkens store og samlet planlagte parcelhuskvarter. Mellem Brabrand og Åby Ringvej opførtes 1968‑72 de almene byggerier Gellerupparken og Toveshøj, som med ghettopolitisk baggrund nu gennemgår store forandringer. I midten ved Bazar Vest rummer det utraditionelle storbyggeri, Blixens, bl.a. kommunens afdeling for teknik og miljø.

Den sydlige dalskrænt mellem Brabrand Sø og motorvejen er ubebygget bortset fra Stavtrup, der begyndte som en lille, kirkeløs middelalderlandsby 2 km fra søen. Hammelbanen fra 1902 førtes langs søen, og med station blev området et populært udflugtssted. Banen lukkede i 1956, men landsbyen blev snart efter til en langt større boligby, hvor de ældste parcelhuskvarterer har fået selskab af nyere række- og klyngehuse. Det åbne land syd for Århus Å fortsætter som en grøn kile med stier ind til midtbyen. Øst for Viby Ringvej skal en ny bypark, Eskelunden, fra 2021 bl.a. rumme NorthSide-festivalen, der hidtil er blevet afholdt nord for åen.

Videre læsning

Læs mere om Aarhus' bydele

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder