Den vestlige del af Aarhus er præget af byggeri af stedvis høj arkitektonisk kvalitet. Bygningerne er opført i både mursten, primært i 1940’erne og 1950’erne, og beton, der især blev anvendt fra 1960’erne og frem.

I Hasle er boligbebyggelsen Præstehaven værd at fremhæve for sit stilfærdige udtryk og høje håndværksmæssige kvalitet. Husene er fra slutningen af 1930’erne med senere udvidelser, hvor især rækkehusene skiller sig ud. De øst-vest-vendte rækkehuse er i to etager og opført i blank mur af gule mursten og har karakteristiske lodrette vinduesspalter i facaden.

Lige syd for Præstehaven ligger Århus Statsgymnasium fra 1958, tegnet af Arne Gravers og Johan Richter. Det rektangulære anlægs fire fløje er organiseret omkring en grønnegård, som var et nyt element i tidens gymnasiearkitektur. I 1971 blev gymnasiet udvidet med en ny bygning af Kjaer & Richter i samme formsprog og materialer som den oprindelige bygning. Anlægget blev fredet i 2004. Nordvest for Præstehaven ligger den almene boligbebyggelse Bispehaven.

I Brabrand ligger Skjoldhøjkollegiet.

Hvor motorvejen mellem Aarhus og Silkeborg mødes med E45, er der efter planer af Vibeke Rønnow Landskabsarkitekter 2005‑08 placeret ca. 1 mio. m3 overskudsjord fra vejanlæggets udgravninger. Jorden er lagt op i en 8 m høj, krum vold, der i en langstrakt bølgebevægelse følger vejkurverne. Mod rampeanlægget er den græsklædte vold formet som en række parabler, der følger trafikanterne rundt i vejkurven. En række rødel kanter Lyngbygård, som gennemskærer udfletningen. I kløverudfletningens fire midterblade er overskudsjorden oplagt i runde bakker, således at man i alle udfletninger omgives af bakker.

Videre læsning

Læs mere om Vestlige Aarhus

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur