Vestre Kirkegård i Silkeborg ved Silkeborg Langsøs sydbred er anlagt i 1880, lidt længere mod vest end den ældre Østre Kirkegård. Den er udvidet flere gange, bl.a. i 1922. Anton Rosen tegnede i 1884 et kapel i røde mursten med søjler og åben forhal, der dog ikke benyttes mere. I 1945 opførtes et nyt kapel med indre urnegård og mindeanlæg for besættelsestidens ofre samt krematorium tegnet af Knud Axel Sørensen. Kirkegården har traditionelle afsnit, der ligger på et bølget terræn, delvis med udsigt til søen. Dertil er der i 2014 etableret et afsnit med egentlig skovkirkegård efter planer af Wad LANDSKABSARKITEKTER i den eksisterende fredskovs blandede løv- og nåletræsbevoksning. Her nedsættes urner mellem skovbundens græsser, bregner og urter uden markering med sten.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde