Vestre Landsret i Viborg fungerer fortrinsvis som appelinstans for byretterne i Jylland og for Tinglysningsretten. Retten fungerer dog i enkelte sager som første instans.
.

Vestre Landsret har hovedtingsted i Viborg. Fra 1919 og frem til 2014 havde landsretten til huse på Stænderpladsen i en bygning tegnet af K. Varming. Foran hovedindgangen stod en buste af den indflydelsesrige jurist og politiker A.S. Ørsted, der er anerkendt som grundlægger af moderne dansk retsvidenskab. På pladsen står statuen Retfærdigheden, udført af Anker Hoffmann samt en mindesten for Jyske Lov, der blev opstillet i forbindelse med 700-året for kong Valdemar Sejrs stadfæstelse af loven i 1241. Det skete dog ved et rigsråd i Vordingborg, hvor kongen lå syg. Den berømte fortale til loven formodes imidlertid at være skrevet af biskop Gunner fra Viborg, der også var til stede ved rigsrådet.

I 2014 flyttede landsretten til en moderne bygning opført på adressen Asmildklostervej 21 på østsiden af Nørresø. Bygningen huser to store retssale for nævningesager, syv retssale for domsmandssager og fire mindre retssale for civile sager. Foruden retspræsidenten har landsretten 38 udnævnte landsdommere samt omkring 10 stillinger som midlertidig (konstitueret) landsdommer, en administrationschef, en sekretariatschef, en retsassessor, fem dommerfuldmægtige og ca. 45 administrative medarbejdere.

Lokalområdets byret har til huse i nærheden af landsretten på adressen Klostermarken 10‑12. Retten i Viborg opstod ved politi- og domstolsreformen fra d. 1. januar 2007 som en sammenlægning af fire tidligere byretter. Retskredsen beskæftiger foruden retspræsidenten bl.a. en lille halv snes dommere og en håndfuld dommerfuldmægtige.

Det nye domicil er tegnet af Zoran Juresa fra KPF Arkitekter (i dag: ERIK Arkitekter). Bygningen har tydelige træk af nordisk modernisme med kobberbeklædt facade sammenstillet med søjler, natursten og beton. Indendørs i det store foyerrum er væggene beklædt med kraftige egetræslister, og de 1,5 m høje Verner Panton-lamper fremstillet i kobber giver rummene en stærk formmæssig virkning og et særligt lys.

Da Vestre Landsret flyttede til nybyggeriet, flyttede det store gipsrelief af Knud Nellemose med. Livets aldre fra 1962 forestiller den romerske gudinde Æquitas, den milde retfærdighed, omgivet af scener fra hverdagen. Skulpturen er nu centralt placeret i den store nævningesal. I forhallen tager Jette Vohlerts bronzeskulptur Fru Justitia fra 2014 imod.

Landstinget

I slutningen af middelalderen overtog kongen og adelen de fleste af landstingenes funktioner, bortset fra den dømmende myndighed. Herefter var landstinget en overordnet retsinstans over herredstingene og forestod i øvrigt al tinglysning i landsdelen.

Viborg Landsting blev i 1805 afløst af Den kongelige Landsoverret for Nørrejylland. Fra 1874 fik Landsoverretten til huse i det dengang nyopførte Råd-, Ting- og Arresthus på Stænderpladsen. Ved retsreformen i 1919 blev Landsoverretten nedlagt og erstattet af den nyoprettede landsret.

Videre læsning

Læs mere om Lov og ret i Vestdanmark

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked