Viborg Museum har ansvaret for arkæologi og nyere tids historie i Viborg Kommune. Museet blev statsanerkendt som landsdelsmuseum i 1961 og er kommunalt ejet. Det blev grundlagt i 1861 som en oldtidssamling og udviklede sig herfra til at varetage hele kulturhistorien. I museets formidling har Viborgs tusindårige historie en fremtrædende plads. Fremtidens bymuseum er planlagt placeret i Vestre Landsrets tidligere domicil i domkirkekvarteret, mens formidlingen af forhistorien finder sted på den rekonstruerede jernalderboplads, Hvolris Jernalderlandsby, nord for Viborg på kanten af Skals Ådal.

Viborg Museum driver også det lille museum E Bindstouw.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv