I forbindelse med Strukturreformen i 2007 og sammenlægningen af de syv kommuner Viborg, Bjerringbro, Fjends, Møldrup, Karup, Tjele og Aalestrup byggede Viborg Kommune et nyt rådhus til 300 mio. kroner på den tidligere kasernegrund i Viborg, hvor det meste af den offentlige administration er samlet.

Viborg Kommunes byråd lod rådhuset opføre i årene 2009‑11. Tegnestuen Henning Larsen tegnede den imposante bygning, som folder sig ud i fire etager, hvidt og lysende med krydsende kæmpesprosser, hvilende på en sort, dobbelthøj glasplint. Folk med ærinde på rådhuset træder ind i et atriumrum og møder et virvar af lysindfald, skæve balkoner og åbne rum, alt sammen bundet sammen af den store hovedtrappe.

Ved det nye Viborg Rådhus er opstillet norske Kjell Nupens 23 menneskelignende bronzetræer og et bemalet bassin fra 2011.

Videre læsning

Læs mere om Viborgs arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur