Viby set mod nordvest. Byen er en sammenvoksning af de gamle landsbyer Dåstrup og Gammel Viby bagerst og lidt uden for billedet samt Viby Stationsby forrest.
.
Befolkning og areal i Roskilde Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021). *En meget lille del af Havdrup ligger i Roskilde Kommune, resten af byen hører til Solrød Kommune.
.
Befolkningsudviklingen i Viby 1921‑2021.
.

Viby har en befolkning på 4.727 og et areal på 2,6 km2. Byen ligger i et småbakket morænelandskab, der gennemstrømmes af Viby Å. Byen er dannet ved en sammenvoksning af tre forskellige byområder. Det ene er Dåstrup med et velbevaret landsbymiljø omkring gadekæret med kirke og præstegård og mod nordvest et parcelhusområde fra 1960’erne, der har stisystemer rettet mod skolen og Dåstrup Hallen. Det andet består af Gammel Viby mellem Viby Å og jernbanen med Familiecentret Vibygård og med Viby Friskole. Endelig er der Viby Stationsby lidt mod syd, som opstod i årene efter 1856, da jernbanen kom til, og en station blev anlagt 1 km syd for den gamle landsby Viby.

Byens handelsliv er nu koncentreret omkring Torvet med dagligvarer og specialbutikker. Et nyt kulturhus, KulturCosmos, er under opførelse og forventes færdigt i 2022. Det skal rumme borgerservice, bibliotek og lokalhistorisk arkiv samt være centrum for byens kulturelle liv. Det nuværende bibliotek skal nedrives og erstattes af 20 almene seniorboliger. De nyeste boligkvarterer ligger langs Ørstedvej og øst for Parkvej med parcelhus- og rækkehusområder og etagebyggeri op til fire etager. Boligområdet Skousbo er under anlæggelse ved Damgårdsvej nord for Ørstedvej. En kommende byudvidelse ved byens udkant mod sydøst, Kavsbjerggård, er vedtaget af byrådet. Byens industriområde ligger syd for Assendløsevej og vest for jernbanen.

Stednavnets betydning

Stednavnet Viby er tidligst overleveret i originalformerne 1257 Wicby og 1315 Wigby. Yngre former er fx 1429 Wyby, 1567 Viieby, og matriklen 1688 har formen Viibye. De ældste former viser, at forleddet er substantivet gammeldansk wīk »vig, krumning«, rimeligvis med sigte til en krumning på Viby Å. Efterleddet er substantivet by. Navnets betydning er »byen ved krumningen«.

Mere om stednavne i kommune

Det centrale Viby, 2020. Området omkring Viby Sjælland Station og Torvet er byens vigtigste handelsområde med supermarkeder og specialforretninger. Her er kulturhuset KulturCosmos under opførelse med koncertsal og café foruden borgerservice, bibliotek og lokalhistorisk arkiv. Et godt indtryk af stationsbyens udseende i første del af 1900-tallet fås af husrækken i Søndergade med stationshuse og villaer. Middelalderkirken i Dåstrup, der ligger i et velbevaret landsbymiljø, ses nordvest på kortet tæt på skolen og Dåstrup Hallen. Viby Sj. Idrætscenter ligger lidt syd for Viby Skole ved Ørstedvej.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Roskilde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer