Viby Kirke, der ligger på en lille bakke nordligt i landsbyen Viby, er opført mod slutningen af 1200-tallet. I senmiddelalderen undergik kirken flere ændringer. Den blev forlænget, koret blev omdannet til langhuskor, og der blev opført et sakristi ved det nye kors østgavl. Da det i 1700-tallet blev besluttet at føje et klokketårn til bygningen, valgte man at opføre den nuværende bindingsværksbygning over sakristiet i øst til formålet. Dette usædvanlige valg hænger givetvis sammen med, at terrænet falder meget omkring kirken. En let tårnkonstruktion over kirkens mest kompakte bygningsdel, sakristiet, var den sikreste løsning, hvis sætningsskader og sammenstyrtning skulle undgås.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Kerteminde Kommune

Se alle artikler om Kirker