Det centrale Videbæk, 2019. Videbæks handels- og servicebutikker ligger især i Bredgade mellem Stationsvej i øst, uden for kortudsnittet, og krydset ved Gl. Kongevej i vest. Westergaards Hotel var som kro det første hus i Bredgade og eksisterer stadig i ombygget form. Det gamle rådhus rummer en del af den nye storkommunes administration og dagtilbud, og tæt herved findes biblioteket. Som nabo til byens stadion ved Henning Larsens Vej ligger Videbæk Anlæg med Vestjyllands Kunstpavillon og Arne Haugen Sørensen Museum. Anlægget er, ligesom resten af byen, udsmykket med statuer og skulpturer.
.
Videbæks hovedfærdselsåre, Bredgade, løber i en lige linje fra vest mod øst gennem hele byen. I krydset ses Westergaards Hotel, hvis historie går tilbage til midten af 1800-tallet.
.

Videbæk har en befolkning på 4.273 og et areal på 3,6 km2. Byen ligger omkranset af rute 15 og Skjernvej. Rute 15 forbinder byen med Ringkøbing og Herning, der ligger i en afstand af hhv. ca. 24 og 22 km. Vest for byen løber hovedvejen mellem Skjern og Holstebro. Det flade landskab er en del af Skovbjerg Bakkeø, en moræneformation fra næstsidste istid, hvis magre, sandede jordbund bl.a. udnyttes til kartoffelavl. Bækken Videbæk passerer gennem den østligste del af byen, og efter at have gennemløbet Egeris Mølleå og Vorgod Å slutter den sig syd for byen til Skjern Å-systemet. Syd for Herborg og øst for Videbæk blev der gravet brunkul især under og efter 2. Verdenskrig for at afhjælpe brændselsmanglen i krigsperioden.

I den sydvestlige udkant af Videbæk ligger de fredede Herborg Bakker, der er et lille hedeareal med løvskov.

Bredgade, som er Videbæks hovedstrøg og byens ældste gade, opdeler byen i en nordlig og en sydlig del. Den nordlige bydel rummer boliger og privat service, mens det rekreative område Videbæk Anlæg adskiller den sydlige bydels boligområder. Bymidten ligger omkring Bredgade og strækker sig fra Stationsvej i øst til Gl. Kongevej mod vest med supermarkeder, detailhandel og specialforretninger. Den dominerende bebyggelse i byen er enfamilieshuse, men ved Torvet og langs Bredgade er der lave etageejendomme, mens rækkehusbebyggelse fx kan ses i Fuglekvarteret og i byens nordvestlige del ved Koralvej og Violvej. Centerparken er et ældrecenter i to og tre etager.

Byens største erhvervsområder ligger ved udkørselsvejene langs Herningvej. De 35 år, hvor beboerne kunne køre med tog til Skjern, har sat sig synlige spor i bybilledet. Stationsbygningen på Stationsvej og store dele af jernbanesporet fra rutebilstationen til Herborg er bevaret, mens resten af ruten til Skjern kan beses via skinnecykler.

Videbæk er udnævnt til Ringkøbing-Skjern Kommunes center for kunst og kultur. En eventuel byudvikling skal ske mod sydvest i retning af Herborg.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Videbæk er fra 1506‑15, hvor formen Vidibeck optræder. I senere belæg findes former som Widebeck (1638) og Videbek (1844). Navnet er sammensat af plantebetegnelsen vidje, som betyder »vidjepil«, og substantivet bæk. Det sigter således til, at den bæk, som var den oprindelige navnebærer, løb langs en bevoksning af vidjepil.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer