Befolkningsudviklingen i Videbæk 1921‑2019.

.

Videbæks opståen skal ses i relation til hedeopdyrkningen. De nye byer, der opstod omkring år 1900, var ofte stationsbyer, men Videbæk er et eksempel på, at byer også kunne opstå uden jernbane. Her var det byggeriet af en landevej i 1856, der gav den første anledning. I 1858 fik Jeppe Hansen Bank bevilling til kro i Videbæk, efter at han havde haft kro i Vorgod. Andre virksomheder og embedsmænd kom efterhånden til; først sparekasse, distriktslæge og andelsmejeri og efterhånden handlende og håndværkere. I 1914 indviedes Videbæk Kirke.

Først i 1920 kom jernbanen til Videbæk, da banen fra Skjern fik endestation her. Fra at have været en lille, spredt hedebebyggelse var Videbæk nu en by med bl.a. station, telefoncentral, skole, forsamlingshus, missionshuse, andelsmejeri, lægebolig, apotek samt et udvalg af handlende og håndværkere, der kunne forsyne egnens mange nye hedebrug med alverdens fornødenheder. Under 2. Verdenskrig husede byen mange, der kom for at arbejde i brunkulslejerne. I årene efter 2. Verdenskrig oplevede Videbæk en betydelig industrialisering. Byens højttalerfabrik blev en virksomhed med op mod 200 medarbejdere omkring 1970, men også tekstilindustri og flere maskinfabrikker opnåede succes. Befolkningstallet voksede fra 590 i 1921 til 1.282 i 1950, og både nord og syd for den lille stationsby var udbygningen med nye parcelhusområder godt i gang i 1960’erne.

Ved Kommunalreformen i 1970 blev Videbæk administrationscenter i den nye Videbæk Kommune, og et moderne rådhus blev opført. Videbæks vækst fortsatte i 1970‑80’erne med erhvervsudstykninger øst for byen og nye parcelhuskvarterer. Befolkningstallet fortsatte med at stige: I 1970 var der 2.248 indbyggere, og dette tal var i 2006 vokset til 4.159. Jernbanen, der oprindelig var tænkt videreført til Skive, fik aldrig stor betydning og lukkede i 1981; fra 1955 kørte den kun som godsbane. Til gengæld ligger Videbæk centralt i det vestjyske landevejsnetværk, hvor den øst-vest-gående hovedvej 15 krydser den nord-syd-gående rute 467. Byens største arbejdsplads, ARINCO, har rødder tilbage til 1953, hvor den blev etableret som fælles kondenseringsfabrik af en række andelsmejerier.

Videre læsning

Læs mere om Videbæk

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie