Befolkning og areal i Odsherred Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Vig 1921-2020.
.
Det centrale og vestlige Vig, 2020. Nygade var hovedvejen sydfra, indtil Holbækvej blev ført vest om byen. Vig Hovedgade med butikker og anden service er eneste forbindelse på tværs mellem det store østlige parcelhuskvarter (uden for kortet), landsbykvarteret omkring kirken, stationsbykvarteret vest for banen og institutionerne vest for Holbækvej. Nu opføres boligkvarteret Vig Bakke mellem Holbækvej og Ll Egebjergvej, og børnene herfra skal kun krydse Ravnsbjergvej på vej til skole. Mellem banen og Baeshøjgårdsvej er lagt et ældrecenter.
.
Vig Hovedgade er en del af vejforløbet Ravnsbjergvej-Vig Hovedgade-Møllevej, der løber fra vest til øst gennem Vig. Byens butiksliv er koncentreret i Vig Hovedgade, og herfra er der ca. 150 m til Vig Station.
.

Vig har en befolkning på 1.551 og et areal på 1,1 km2. Byen ligger 17 km nordvest for Holbæk på en randmoræne, der skråner ned mod Sidinge Fjord. Både denne og bakkelandet er skabt af istidens sidste gletsjerfremstød, som kom fra sydøst. Fjorden blev tørlagt fra 1840’erne, og dens flade bund under havniveau er opdyrket. Efter at Vig i 1899 fik station på Odsherreds Jernbane, bredte byen sig på begge sider af banen. På skråningen øst for den gamle landsby findes parcelhuskvarterer fra 1960’erne. Langs Drosselvej vest for banen opførtes efter år 2000 parcel-, dobbelt- og rækkehuse. Vig deles både af banen og af Holbækvej fra 1930’erne, som blev bilvejen til sommerhuslandet og færgerne nordpå, indtil motortrafikvejen øst om Vig åbnede i 2013. Skolen, kultur- og idrætscenteret samt biografen ligger vest for Holbækvej, og næsten hele byen i øvrigt ligger på østsiden.

På Vig Festival i 2019 optrådte skuespiller og sanger Rasmus Bjerg med et John Mogensen- show. Den populære festival, der er målrettet hele familien, samlede samme år 19.000 gæster og frivillige. Flere festivaler arrangeres af idrætsorganisationer som en måde at skaffe indtægter på og er et eksempel på de mange samarbejder mellem kultur og idræt, hvilket også gælder Vig Festival.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Vig er tidligst nævnt i et dokument dateret *1289 (afskrift 1494) i formen Wik. Ældste originalform er 1320 Viik, og i en lidt yngre kilde dateret 1370‑80 er formen Viigh. Et dokument dateret 1495 har formen Wiig, i 1515 skrives Vig og i 1540 Vyg. Matriklen 1688 har formen Wieg. Navnet er identisk med substantivet vig, som betyder »lille (hav)bugt«. Bebyggelsen har navn efter den inderste vig i den inddæmmede Sidinge Fjord. Navnets betydning er »vigen«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer