Vigerslevparken er en 4 km lang, smal parkstribe i Valby op mod grænsen til Hvidovre og Rødovre Kommuner. Vigerslevparken blev påbegyndt 1929 af Københavns Kommunes Parkafdeling under stadsgartner Valdemar Fabricius Hansen og videreudviklet 1941‑44, og følger sænkningen langs Harrestrup Å. Parken forbinder Kalveboderne og Valby i syd med Damhus Sø i nord, hvor den via Damhusengen og Harrestrup Å har forbindelse til Vestvolden. Vigerslevparken og Valbyparken udgør den sydligste del af Københavns Kommunes ydre vestlige parkring. Der er derved skabt en næsten ubrudt forbindelse mellem Damhus Sø og Valbyparken. En ny cykelbro fra 2020 skal holde sammen på parken, der er skåret over af Holbækmotorvejen.

Harrestrup Å spiller en vigtig rolle som både afleder af regnvand fra ti kommuner og modtager af spildevand, hvis åsystemet løber over. I forbindelse med den fremtidige klimasikring er der planer om at give åen en del af sit naturlige, slyngede forløb tilbage.

Videre læsning

Læs mere om Valbys arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur