Fundstederne for de ni skibe fundet i havneområdet i Roskilde. Skibene blev fundet i forbindelse med havne- og museumsbyggeriet og udgør det største samlede skibsfund i Danmark. Skibene spænder over 300 år, med det ældste fra ca. 1025 (Roskilde 6) og det yngste fra 1330’erne. Samlingen af skibene viser, at havneområdet var i funktion i lang tid, hvor Roskilde var kongesæde, kirkeligt centrum og en vigtig handelsby. Da København fik sin opblomstring, skiftede skibene karakter, og de yngste af skibene er derfor mindre transportskibe til byens fornødenheder.
.
Vikingeskibsmuseet. Midt i billedet ses det knap 16 m lange Skuldelev 1, der er et stort havgående fragtskib, som blev bygget i Sognefjorden i Norge i ca. 1030.
.

Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for skibe, søfart og bådebygningskultur fra oldtid til middelalder. Vikingeskibshallen, tegnet af arkitekt Erik Chr. Sørensen, åbnede i 1969 som en montre til de fem vikingeskibe, der fra 1957 til 1962 blev udgravet i Roskilde Fjord ud for Skuldelev i Frederikssund Kommune. I 1997 indviedes Museumsøen, der omfatter museets bådeværft og samling af vikingeskibsrekonstruktioner og traditionelle nordiske klinkbyggede træbåde. Museet varetager det marinarkæologiske ansvar i det danske søterritorium øst for Storebælt.

Vikingeskibsmuseet blev indviet i 1969 efter tegning af Erik Chr. Sørensen. Bygningen blev fredet i 1997 som et fint eksempel på brutalisme, men affredet i 2018. I 1997 skiftede museet navn fra Vikingeskibshallen til sit nuværende. På Vikingeskibsmuseet kan man opleve de fem vikingeskibe, der blev udgravet ved Skuldelev i Roskilde Fjord 1957-59 og igen i 1962. 1999‑2000 byggede Vikingeskibsmuseet en rekonstruktion af Skuldelev 1, Ottar. Byggeriet gav arkæologerne mulighed for at studere byggeteknikken samt fartøjets sejlegenskaber. Ottar kan i dag ses i Museumshavnen.

Skibene fra Roskilde Havn

I forbindelse med anlæggelsen af Vikingeskibsmuseets museumsø og -havn blev der i årene 1996‑97 fundet og udgravet mindst ni skibsvrag i Roskildes havneområde. Skibene, der er dateret til ca. 1025- ca. 1350, omfatter fortrinsvis små og store lastfartøjer. Særligt det ældste af skibsfundene, Roskilde 6 fra ca. 1025, er betydeligt i kraft af sin længde på mere end 37 m, hvilket gør det til verdens længste kendte skibsfund fra vikingetiden.

De mange skibe tegner et billede af de imponerende store langskibe og lastskibe, der i 1000‑1100-tallet må have anløbet byens havn. Tidligere troede man ellers ikke, at det var muligt for de store fartøjer at passere de lavvandede områder med østersbanker ved Eskilsø og dermed sejle til Roskilde. Først mod slutningen af 1100-tallet ophørte lastskibene med at anløbe havnen, hvorefter mindre lastskibe og små grundgående lastfartøjer blev enerådende. De store lastskibe søgte i stedet havn i bl.a. København og Køge.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Roskilde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv