Indtil 1870 bestod Vildbjerg kun af nogle få gårde og huse samt kirke fra middelalderen og skole. I de følgende år fik Vildbjerg bl.a. hotel (1883), læge (1887), andelsmejeri (1891), missionshus (1893) og forsamlingshus (1902). Gårdmand, sognerådsformand og amtsrådsmedlem Niels Mouritsen var den vigtigste drivkraft bag denne udvikling, og det var i høj grad også hans fortjeneste, at Vildbjerg i 1904 fik en station på jernbanen mellem Holstebro og Herning. Jernbanen satte yderligere gang i byen, som bl.a. fik en ny og større kirke i 1905 som afløser for den da nedrevne middelalderkirke, elværk i 1906, ny skole i 1908, apotek i 1915 og bank i 1919. Byen fik sine første købmænd og håndværkere i 1870’erne og 1880’erne, og i det første par årtier af 1900-tallet blev byen også hjemsted for bl.a. et ølbryggeri, en cementvarefabrik og et maskinsnedkeri. Alene fra 1911 til 1925 voksede befolkningstallet fra 458 til 836.

Væksten var mere moderat i den følgende tid, og i 1960 var Vildbjerg kommet op på 1.108 indbyggere. Byen fik kommunekontor for Vildbjerg-Nøvling Kommune i 1936, og i løbet af 1930’erne og 1940’erne blev der også oprettet vandværk, alderdomshjem, bibliotek (i skolen), biograf, friluftsbad og sportsplads. Under 2. Verdenskrig var der militær indkvartering i flere af byens offentlige bygninger.

Vildbjerg var administrativt center for Trehøje Kommune i perioden 1970‑2006. I samme periode blev der opført mange parcelhuse, og i 2006 nåede byens befolkningstal op på 3.644 indbyggere. Vildbjerg udviklede sig til en satellitby til både Holstebro og Herning, hvor mange af Vildbjergs beboere fandt arbejde. Men der var også siden 1970’erne en betydelig vækst i Vildbjergs egen industri, især inden for jern- og metalsektoren. Blandt de vigtigste virksomheder kan nævnes Blücher Metal A/S (grundlagt 1965), ES Stålindustri (grundlagt 1973), Multicut (grundlagt 1998) og Herning Varmforzinkning A/S (grundlagt 1984). Flere af disse virksomheder begyndte som værksteder, drevet af en enkelt eller få personer, men kom til at beskæftige mindst ca. 100 medarbejdere.

Videre læsning

Læs mere om Vildbjerg

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie