Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281319
Sted- og lokalitetsnummer
160501-21
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1749 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanesten. Fragment af vildtbanesten. 20 x 20 cm i tværmål, 75 cm høj. På siden, som vender mod øst, er indhugget: Øverst: en krone, herunder: C6 SD 1743 Stenen er knækket under årstallet og står på jorden ved et hushjørne.

Undersøgelseshistorie

2004
Tinglysning - KUAS, FortidsminderVildtbanesten.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVildtbanesten.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links