vildtbanepælen set fra vest
.
vildtbanepælen set fra syd
.
oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372226
Sted- og lokalitetsnummer
040402-51
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanepæl. Stenen måler 36 x 27 cm i tværmål og er 178 cm høj. Gennem stenen fra Ø til V er der i 1 meters højde boret et hul, hvori der sidder fastgjort et jernanker. Toppen af stenen er let beskadiget. På forsiden, som vender mod vest, ses øverst en krone, herunder: F5 AVS AWB 1762 N 30 Jernankret igennem stenen har beskadiget stenen, idet et stykke af facaden er sprængt bort og noget af inskriptionen gået tabt. Stenen er opstillet som ledstolpe i forlængelse af en mur.

Undersøgelseshistorie

1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanepæl. Stenen måler 36 x 27 cm i tværmål og er 178 cm høj. Gennem stenen fra Ø til V er der i 1 m's højde boret et hul, hvori der sidder fastgjort et jernanker. Toppen af stenen er let beskadiget. På forsiden, som vender mod vest, ses øverst en krone, herunder: F5 AVS AWB 1762 N 30 Jernankret igennem stenen har beskadiget stenen, idet et stykke af facaden er sprængt bort og noget af inskriptionen gået tabt. Stenen er opstillet som ledstolpe i forlængelse af en mur.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet er [TYPE] der ligger i [BELIGGENHED]. [BESKRIVELSE].

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links