8757 oversigt. Set fra SV.
.
8756 inskription. Set fra SØ.
.
8755 oversigt. Set fra SØ.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
412782
Sted- og lokalitetsnummer
050207-83
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanesten. Firkantet, tilhugget sten, 32 x 20 cm ved grunden, 21 x 15 cm under toppen. 147 cm høj. På forsiden, som vender mod SSØ, er indhugget Øverst: En krone Herunder: F5 VD BA WB 1762 N 16

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbaneafmærkning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Museal rekognoscering - Museum SydøstdanmarkFortidsmindet fundet som beskrevet.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links