Oversigtsbilede - vildtbanestenen set fra N
.
Oversigtsbilede - vildtbanestenen set fra Ø
.
Oversigtsbilede - vildtbanestenen set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
340713
Sted- og lokalitetsnummer
190308-159
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

VILDTBANEPÆL En ca. 2 meter høj granitsten, der ved jordoverfladen måler ca. 60 x 35 cm. På forsiden (nordsiden) står under en indhugget krone følgende: F 5 // WILD // BANE // 1760 // N 2 // På den østlige side er følgende indhugget: TIL // VARDE // På sydsiden: TIL // RIBE // Stenen står syd for indkørslen til gårdspladsen i et bed omkranset af mindre sten. Denne sten må ikke fjernes, flyttes eller på nogen anden måde beskadiges ved behugning, bemaling eller rensning med ætsende materialer.

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanesten i tilstand som tidligere beskrevet. Ingen ændringer. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn og dis.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVILDTBANEPÆL. En ca. 2 meter høj granitsten, der ved jordoverfladen måler ca. 60 x 35 cm. På forsiden (nordsiden) står under en indhugget krone følgende: F 5 // WILD // BANE // 1760 // N 2 // På den østlige side er følgende indhugget: TIL // VARDE // På sydsiden: TIL // RIBE // Stenen står syd for indkørslen til gårdspladsen i et bed omkranset af mindre sten. Denne sten må ikke fjernes, flyttes eller på nogen anden måde beskadiges ved behugning, bemaling eller rensning med ætsende materialer. *** Nyberejsningstekst *** Vildtbanesten i tilstand som tidligere beskrevet. Ingen ændringer. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn og dis.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links