Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
251320b
Sted- og lokalitetsnummer
160205-37
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1750 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanesten (venstre halvdel). Stenen måler ved grunden 20 cm på forsiden og i dybden 27 cm. Den er 120 cm høj. Sammen med sin højre halvdel bærer stenen følgende inskription: ..Øverst en krone herunder:. C6 .. SD .. ANNO .. 17 4

Undersøgelseshistorie

1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFr. nr. 2513:20b Vildtbanesten (venstre halvdel). Stenen måler ved grunden 20 cm på forsiden og i dybden 27 cm. Den er 120 cm høj. Sammen med sin højre halvdel bærer stenen følgende inskription: Øverst en krone herunder C6 SD ANNO 17 4
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumStår i vejkanten ved en have.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links