Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241217
Sted- og lokalitetsnummer
160116-15
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

VILDTBANESTEN Stenen er af granit. Højde 1,18 m og tværmål ved jordover- fladen 0,37 m x 0,27 m. Under indhugget krone har den føl- gende indskrift: C 6//SBD//A 1743//N 10. Den er hvidkalket, og indskriptionen fremhævet med rød maling. Stenen står på marken ved Rødebro, vest for vejen mellem Sjelle hede og Voldby. Dette mindesmærke må således ikke fjernes, flyttes eller på nogen måde beskadiges ved behugning eller behandling med ætstende materialer.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbaneafmærkning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVildtbanesten i skovkant op til ager.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links