Detail af vildtbanesten, set fra sydvest
.
Fortidsminde set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35167
Sted- og lokalitetsnummer
080407-233
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Jour.nr.F53-1278: 11/3-83 meddelt tilladelse til ophængning af bombebøsse (ikke fredet). Vildtbanepæl En granitsten, der er ca 1,95 m høj. Ved jordoverfladen må- ler den ca 32 x 35 cm. Under en indhugget krone er følgende indskrift: F 5 W B 1764 N 1 Stenen står på et betonfundament.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanepæl. Står på hjørnet ved Skibhusvej og Færgevej. Indskriften burde males op. ** Seværdighedsforklaring ** Står på et trafikeret hjørne.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbaneafmærkning
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links